[2004] Nagroda główna w konkursie Nowy wizerunek sieci McDonald’s