[2022] Fasada Roku 2022 CUS Zabrze

W kategorii budynków po termomodernizacji tytuł Fasady Roku 2022 eksperci przyznali CUS w Starej Gazowni w Zabrzu za kompleksowość prac i nadanie drugiego życia obiektowi przy zachowaniu jego funkcji i tkanki historycznej. Wysoko oceniono dobór materiałów, pozwalający na zachowanie pierwotnego wyglądu budynku oraz to, że nowa forma nie dominuje nad poprzednią.

CUS w unikalnym w skali kraju, zabytkowym osiedlu Zandka w Zabrzu. Rzeźbiarski charakter pięknych, mistrzowsko wykonanych ceglanych elewacji dawnego budynku gazowni przenika do wnętrza obiektu. Kamienna płaskorzeźba z kobiecą głową w koronie to idea opiekuńczej misji budynku dla mieszkańców miasta.