[2022] Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego

17 listopada 2022r. w Sali Orła Białego na Ostrówku w Opolu miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego w 2022 roku.

W kategorii „przestrzeń publiczna” wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego oraz nagrodę internautów przyznano Firmie Projekt Plus Architekci za „Rynek 100 drzew”, czyli remont nawierzchni rynku wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury.

Wprowadzenie estetycznych i funkcjonalnych elementów małej architektury oraz rozwiązań o wysokiej jakości, nadanie centralnej przestrzeni publicznej reprezentacyjnego charakteru z zastosowaniem rozwiązań zwiększających znaczenie ekologii i zielenie w jej zagospodarowaniu w szczególności poprzez nasadzenia szpalerów drzew wokół obrzeży płyty placu oraz wprowadzenie wody jako elementów zagospodarowania terenu poprawiających mikroklimat miejski, umiejętne powiązanie elementów historycznego i współczesnego zagospodarowania placu rynku.