[2022] Rynek 100 Drzew Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego

IDEA RYNKU

Rynek w Ujeździe to reminescencja dobrze widocznych z lotu ptaka obrazów pól uprawnych, rozpostartych wokół Gminy Ujazd. Występujące w większości pola jako układy liniowe stały się inspiracją do zaakcentowania w nawierzchni rynku ich układu pasmowego. Tworzą go w głównej mierze kostki granitowe o zróżnicowanych wielkościach i fakturach, a wplecione w niego płyty betonowe z wizerunkiem okolicznych miejscowości tworzą Rynek Ujazdu i 9 sołectw.

W nawiązaniu do bogatej przyrodniczo Gminy każda z pierzei uzupełniona została szpalerem dużych drzew, których korony tworzą swego rodzaju parasole. Dają one możliwość schronienia w czasie upałów i spędzania komfortowo czasu podczas wypoczynku. Dzięki ich dużej ilości tworzą zielony, współczesny wzorzec Rynku nazywany Rynkiem 100 Drzew.

REWITALIZACJA RYNKU

Rewitalizacja rynku wynikała zarówno z potrzeby poprawienia jego stanu technicznego, jak i konieczności nadania współczesnego wizerunku centrum Gminy. Poddany rewitalizacji plac musiał spełniać wymagania tak pod względem funkcjonalnym, jak i rozwiązań technicznych.

Półhektarowy obszar w centrum Gminy pokryty dotychczas w całości nawierzchnią asfaltową, brak zieleni, kolizyjny układ drogowy, parking, stacja paliw jak i przecinająca go droga przelotowa całkowicie rozbijały możliwości kształtowania przyszłej funkcji.

Pomysł rewitalizacji rynku objętego ochroną konserwatorską musiał nawiązywać do bogatej historii Gminy doceniając jednocześnie jej bogate przyrodniczo tereny.

FUNKCJA RYNKU

W obrębie zrealizowanego rynku występują charakterystyczne podziały funkcjonalne, z których należy wyróżnić: dobrze zorganizowaną strefę ruchu kołowego z wydzieleniem miejsc postojowych między szpalerami drzew, strefę informacyjną o Gminie po stronie południowej oraz strefę rekreacyjną z fontanną zlokalizowaną po środku rynku wykorzystywaną alternatywnie pod imprezy masowe.

Na uwagę zasługuje dobrze zorganizowana strefa wypoczynku, którą tworzą ławy i siedziska zlokalizowane wzdłuż szpalerów drzew chroniących przez nadmiernym słońcem.

FORMA RYNKU

Rynek historycznie został zlokalizowany w centrum Gminy Ujazd. Kontekst miejsca tworzą tak obiekty historyczne jak i te, które wymagają renowacji.

Płytę rynku wykończono materiałami szlachetnymi, w tym płytami oraz kostką granitową o zróżnicowanych formach i strukturze.  Indywidualnie zaprojektowane elementy „U”, które nawiązują do historii oraz nazwy Gminy Ujazd jak i fotograwer z wizerunkiem przynależnych sołectw wzbogacają płytę rynku. Na uwagę zasługuje zaprojektowana fontanna ożywiająca przestrzeń szczególnie w okresie letnim. Jest elementem nieodzownym w tego typu rewitalizacji i stanowi odniesienie do historycznej studni, która kiedyś zlokalizowana była w centrum placu.

Całość założenia zwieńcza szpaler drzew zlokalizowany przy każdej z pierzei podkreślając urbanistycznie ortogonalny układ Rynku.