[2015] Aquarius Nagroda Główna KIGN “Inwestycja Roku” 2015

Budynek Miejskiego Zakładu Kąpielowego (obecnie Aquarius) pełni funkcje basenu publicznego świadczącego usługi dla młodzieży szkolnej, sekcji zajęć sportowo rekreacyjnych oraz mieszkańców miasta Zabrze. W pomieszczeniach obiektu mieszczą się również firmy świadczące usługi o charakterze dydaktycznym i zdrowotnym.

Obiekt utrzymał swą podstawową funkcję jaką pełnił od chwili jego powstania spełniając w mieście misję  społecznej dbałości o zdrowie. Należy on jednocześnie do jednych z najbardziej wartościowych obiektów publicznych w Zabrzu. Wybudowany w latach 20-tych poprzedniego wieku w architektonicznym okresie Modernizmu jest przykładem umiejętnego powiązania funkcji obiektu z jego formą w kontekście spójności urbanistycznej otoczenia, w którym został zrealizowany.

Od okresu jego powstania do roku 2011 obiekt nie był dostatecznie doinwestowany, czego skutkiem było jego techniczne zużycie, wysokie zużycie energii i powolne popadanie w ruinę.

W latach 2011-2012 przeprowadzono  generalny remont obiektu dostosowując go do obecnie obowiązujących standardów. Założenia inwestycyjne kładły nacisk nie tylko na przywrócenie jego dawnych walorów estetycznych, ale również miały na celu poprawę infrastruktury technicznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii zarządzaniem ciepła, jego pozyskiwaniem z odnawialnych źródeł energii oraz odzyskiwaniem ciepła tworzy układ wysoko energooszczędny.

Realizacja inwestycji przywróciła świetny wygląd obiektu dzięki zachowaniu dużej staranności w doborze materiałów renowacyjnych, innowacyjnych rozwiązań dociepleń ścian od wewnątrz budynku oraz zachowaniu jego pierwotnego, historycznego charakteru.

Należy nadmienić, że tego typu obiekty w okresie Modernizmu podnosiły walory estetyczne  miasta poprzez stosowanie wysokiej jak na ówczesne czasy materiałów budowlanych, a co za tym idzie były dowodem na wysoką kulturę budowania. Z uwagi na funkcje obiektu przyczyniały się również do rozwoju higieny życia,  kultury oraz  sportu w danym regionie.

Inwestor decydując się na ww. inwestycję podjął udaną próbę przywrócenia obiektowi jego dawnej świetności. Spośród kilkudziesięciu zachowanych tego typu budynków w Europie to właśnie obiekt w Zabrzu uchodzi obecnie za jeden z najlepiej utrzymanych basenów z  okresu Modernizmu.

Wartość inwestycji jak i wysokość pozyskania środków z funduszy dofinansowujących zaliczają z pewnością ww inwestycję do jednej z najbardziej udanych w regionie.

Dane techniczne:

Szerokość 36,0m, Długość 49,5m, Wysokość 17,5m

Powierzchnia zabudowy: 1195,40 m2

Powierzchnia użytkowa: 3525,30 m2

Kubatura 15685,00m3

ROK ZUŻYCIE WODY NA ROK Koszt na rok
2008 7.755 m3 ok.95.000
2015 3.350 m3 ok.43.600

Jak z powyższego wynika, dzięki przeprowadzonej termomodernizacji uzyskano wymierne korzyści – oszczędność w zużyciu wody do 74%  oraz w opłatach ok.54.000zł mniej w skali roku.

W 2015r. oznaczało to wygenerowanie oszczędności rzędu – ok.376. 000 zł.

Analogicznie wg stanu zużycia wody w 2008 roku należałoby ponieść koszty do roku 2015 w wysokości ok. 665.000 zł – a faktyczne koszty opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki – to kwota  289.000 zł.